Nutrigenomics en nutrigenetica van vitaminen

Nutrigenomics en nutrigenetica van vitaminen

Doe een DNA test!

Recent onderzoek suggereert dat genetica de voedings- en vitamineniveaus kan beïnvloeden – en dat voedingsstoffen ook de genexpressie kunnen beïnvloeden. 

Voer nutrigenomics en nutrigenetics in: nieuwe wetenschappen die het samenspel onderzoeken tussen de unieke genetische samenstelling van elke persoon en hun voedingsstatus. 

Het verschil tussen Nutrigenetica en Nutrigenomics

De termen nutrigenetics en nutrigenomics worden vaak door elkaar gebruikt, hoewel ze niet helemaal hetzelfde betekenen.

Nutrigenetica is hoe uw genen uw voedingsstatus beïnvloeden

Onlangs zijn wetenschappers erop gaan wijzen dat genetica een diepgaande invloed kan hebben op de manier waarop ons lichaam voedingsstoffen gebruikt.

Genen kunnen van invloed zijn op hoe voedingsstoffen worden opgenomen, getransporteerd, geactiveerd en geëlimineerd in het lichaam.

Nutrigenetica is de wetenschap van hoe genetische variaties de voedingsstatus van een persoon beïnvloeden.

Om een ruw schema te maken, vat dit nutrigenetica samen:

Genetische variaties ———-> Voedingsstatus (vitamine- en mineralenniveaus)

Het is direct gekoppeld aan hoe het DNA van een persoon hun vitamine- en mineralenniveaus op tekorten beïnvloedt. Het kan een verhoogde behoefte aan bepaalde voedingsmiddelen (of supplementen) impliceren om optimale voedingsniveaus te bereiken.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden die u op de meeste supplementen en voedingsmiddelen ziet, zijn niet aangepast aan individuele genetische variaties.

Beperkt onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat genetica een rol kan spelen bij lage B12-, folaat-, ijzer-of vitamine  C-absorptie.   Nutrigenetics heeft tot doel de voedingsstoffen die mensen consumeren af te stemmen op hun genetische samenstelling om een gezond evenwicht in het lichaam tot stand te brengen.

Nutrigenomics is hoe de voedingsstoffen die je eet je genen beïnvloeden

Nutrigenomics richt zich op hoe voedingsstoffen en voedsel de genexpressie kunnen beïnvloeden.

Het zoomt in op de interacties tussen voedingsstoffen en genen, vooral als het te maken heeft met ziektepreventie.

Voedingsstoffen zoals vitamines of mineralen uit voedingsmiddelen kunnen bijvoorbeeld genen activeren of deactiveren die verband houden met het risico op de ziekte van Alzheimer, hartaandoeningen of andere gezondheidsproblemen.

Om het ruwe schema van bovenaf te weerspiegelen, zou nutrigenomics kunnen worden voorgesteld als:

Voedingsstoffen (vitaminen en mineralen)  ———-> Genexpressie/-activiteit

Elke vorm van verkeerde voeding – een tekort aan voedingsstoffen of een teveel aan voedingsstoffen in uw dieet – kan de genexpressie beïnvloeden.

Deze effecten op genexpressie staan bekend als epi-genetische invloeden. Elke omgevingsfactor die onze genen “aan” of “uit” kan zetten, wordt als epi-genetisch beschouwd.  Epi  betekent “bovenop”, wat een invloed beschrijft “bovenop de genetica”.

Methylatie beïnvloedt bijvoorbeeld de activiteit van verschillende genen. Een tekort aan methyldonoren (zoals folaat,  vitamine B12,  choline en  methionine) kan hetmethylatieproces belemmeren. Nutrigenomics behandelt deze en andere epigenetische invloeden van voeding en voedingsstoffen.

Het einddoel: DNA-gerichte voeding en optimale gezondheid

Hoewel deze termen verschillend zijn, kan het ene niet zonder het andere.

Nutrigenetica Nutrigenomics

Het doel van zowel nutrigenetica als nutrigenomics is om de genetische samenstelling van elke persoon af te stemmen op optimale voedings- en voedingsaanbevelingen en het laagste algehele ziekterisico. Onderzoekers hebben nog een lange weg te gaan, maar de bestaande bevindingen zijn bemoedigend.

Hoe kunnen SNP’s voedingsstoffen beïnvloeden?

Single nucleotide polymorfismen (SNP’s) zijn de meest voorkomende vorm van variatie in ons DNA. Ze beïnvloeden slechts één enkele letter in een gen dat duizenden letters lang kan zijn. Er zijn momenteel meer dan 10 miljoen SNP’s bekend.

Hoe klein deze “variaties van één letter” ook lijken, sommige SNP’s kunnen een grote invloed hebben op de activiteit van een gen.

Als een SNP bijvoorbeeld de activiteit vermindert van een gen dat een vitamine A-activerend enzym maakt, kunnen mensen met deze variatie in hun DNA het risico lopen op lage vitamine A-spiegels. Dit blijft een hypothese totdat het bewezen is in goede studies bij mensen.

Onderzoeksbeperkingen

Vergeet niet dat de hieronder genoemde SNP’s alleen geassocieerd zijn met tekorten aan voedingsstoffen. Er zal echter meer onderzoek nodig zijn om te weten welke rol, indien aanwezig, deze varianten spelen bij het daadwerkelijk veroorzaken van specifieke tekorten aan voedingsstoffen.

Bovendien kunnen veel verschillende factoren, waaronder voeding, andere genetische en omgevingsfactoren, het risico op tekorten aan voedingsstoffen beïnvloeden.

Onderkant formulier

Vitaminen

Kleine voedingsstoffen met grote impact

Er zijn 13 bekende vitaminegroepen. Vitaminen zijn kleine voedingsstoffen die in grote lijnen van invloed zijn op de algehele gezondheid, hersenfunctie, gezondheid van het hart,  bloedglucose waarden  en energieproductie. De grootste vitaminegroep is de vitamine B-familie, die bestaat uit 8 subtypen.

Individuele genetische variaties kunnen het effect van vitamines op het lichaam beïnvloeden. Genen beïnvloeden hoe vitamines worden opgenomen, gebruikt en geëlimineerd. Bepaalde SNP’s zijn in verband gebracht met verminderde beschikbaarheid van vitamines en in sommige gevallen een tekort.

Voorzorgsmaatregelen

Ons lichaam kan sommige vitamines aanmaken, zoals vitamine D en K2. Maar we moeten vertrouwen op ons dieet om de meeste andere vitamines te verkrijgen.

Vitaminesupplementen interageren met sommige geneesmiddelen. Supplement-geneesmiddel interacties kunnen gevaarlijk en, in zeldzame gevallen, zelfs levensbedreigend zijn.

Raadpleeg altijd uw therapeut of arts voordat u uw dieet aanvult of grote wijzigingen aanbrengt en laat hen weten over alle medicijnen en supplementen die u gebruikt of overweegt.

Doe een DNA test!

Share this post

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *